logo
DYREKTOR
Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz
SEKRETARIAT
Izabela Woźniak
Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej
 • Prof. dr hab. Adam Choiński
 • Prof. UAM dr hab. Renata Graf
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Ptak
 • Prof. UAM dr hab. Leszek Sobkowiak
 • Prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński
 • Mgr Alicja Baczyńska
Pracownia Hydrometrii
 • Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak
 • Prof. UAM dr hab. Anna Szczucińska
 • Dr Monika Okońska
 • Dr Filip Wolny
Zakład Kartografii I Geomatyki
 • Prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij
 • Dr inż. Paweł Cybulski
 • Dr inż. Łukasz Halik
 • Dr Dariusz Lorek
 • Dr inż. Maciej Smaczyński
 • Dr inż. Łukasz Wielebski
 • Mgr Tymoteusz Horbiński
 • Inż. Krzysztof Zagata
Pracownia Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. inż. Jan Piekarczyk
 • Prof. UAM dr hab. inż. Karolina Lewińska
 • Dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski
 • Dr Sławomir Królewicz
Zakład Meteorologii I Klimatologii
 • Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz
 • Prof. dr hab. Ewa Bednorz
 • Dr Bartosz Czernecki
 • Dr Marek Półrolniczak
 • Dr Katarzyna Szyga-Pluta
 • Dr Mateusz Taszarek
 • Dr Arkadiusz Tomczyk
 • Mgr Hanna Forycka-Ławniczak
Laboratorium Kartograficznych I Geodezyjnych Badań Środowiska
 • Prof. UAM dr hab. Radzym Ławniczak
 • Dr Jarosław Kubiak
Pracownia Ekologii Krajobrazu
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Macias
 • Dr hab. Iwona Markuszewska
 • Dr Sylwia Bródka
 • Dr Marta Kubacka
Profesorowie emerytowani
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Cierniewski
 • Prof. dr hab. Leon Kozacki
 • Prof. dr hab. Stefan Żynda
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 2020