1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 paźdzernika 2022 r.

Książka: „Preserving and Constructing Place Attachment in Europe”

Nakładem wydawnictwa Springer Nature (Seria GeoJournal Library) ukazała się książka pt.: „Preserving and Constructing Place Attachment in Europe”. Redaktorami są Prof. Oana-Ramona Ilovan z Babeș-Bolyai University w Cluj-Napoca oraz Prof. Iwona Markuszewska z Zakładu Teledetekcji Środowiska i Gleboznawstwa.
Książka prezentuje różnorodne podejścia badawcze (zarówno teoretyczne jak i aplikacyjne) do problematyki przywiązania do miejsca, przedstawione z europejskiej perspektywy. Począwszy od dynamicznej, relacyjnej i partycypacyjnej koncepcji przywiązania do miejsca, książka omawia procesy tworzenia miejsca poprzez oddolne działania społeczne. Przedstawia również przykłady tworzenia więzi z miejscem poprzez konteksty przyrodnicze i kulturowe oraz skupia się na tym, jak zrównoważone planowanie i tożsamość terytorialna wzmacniają przywiązanie do miejsca. Biorąc pod uwagę społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i polityczne skutki budowania, wzmacniania i utrzymywania przywiązania do miejsca, książka ta jest cenną lekturą dla: geografów, planistów krajobrazu, socjologów, psychologów, ekologów krajobrazu oraz członków organizacji społecznych.
Szczegóły pod linkiem: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09775-1