1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 listopada 2023 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje!

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje. Konferencja ma na celu rozpowszechnienie i popularyzację najnowszych osiągnięć z nowoczesnych nurtów nauk atmosferycznych, dotyczących współczesnych zmian klimatu i występowania ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz osiągnięć w interdyscyplinarnych badaniach naukowych związanych z konsekwencjami i adaptacją do zmian środowiskowych.

W dobie szybko postępującego ocieplenia i jego coraz mocniej akcentowanych skutków, debata o przyczynach i następstwach współczesnych zmian klimatu oraz dyskusja o projekcjach i scenariuszach przyszłych kierunków transformacji warunków atmosferycznych ma przyczynić się do wzrostu świadomości o spodziewanych zagrożeniach dla człowieka oraz jego społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego środowiska.

Termin: 23-25.09.2024 r.

Miejsce: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ℹ️ Więcej informacji: https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/news/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt.-zmiany-klimatu-i-ich-srodowiskowe-konsekwencje